Make your own free website on Tripod.com

YAPITLAR

basılmış yapıtları

 picasso'nun güvercini
Prospero Yayınları
1.Baskı Mart 1994

Bugün yazın ve düşünce yaşamımızın, seksenli yıllardan bu yana çok hızlı bir biçimde değişen hem yapı hem de içerik olarak gelişen, zenginleşen dünyamızla bütünleşmesi olgusu, çözüm bekleyen koskoca bir sorun olarak önümüzde duruyor. Çözüm, yazınımıza ve düşün yaşamımıza ilişkin yeni değerlendirmeler yapmamızda yatıyor.

Çok hızlı değişen ve gelişen dünyamızla bütünleşme doğrultusunda, bilinçlerimize ışık tutmasını ve bir itici güç olmasını düşündüğümüz bir yapıt picasso'nun güvercini...

Kitap kapağını büyültmek için tıklayınız

Arka kapak

 

Şiirin Diyalektiği
Suteni Yayıncılık
1.Baskı Mart 1996

  Şiirde direnmek, bir erdem oldu tüm zamanlarda. Bu yapıt, şiire katkıda bulunmak için sürdürülen bir yazı yaşamının ürünüdür. Şiirin kokusunu almaktan başlayarak son noktası konulup ozanından uçuvermesine değin süren şiirleşme sürecini ve şiirin oradan başlayan maceralarla dolu yeni yaşamını izleyen yazılardır bu yapıttaki yazılar...

 

Kitap kapağını büyültmek için tıklayınız

Arka kapak

 

 

basıma hazır dosyalar
   
 

 düzeni sarsan şiir

"Türkiye Şiirini Kuramlaştırma Denemesi" alt başlığını taşıyan yapıt, konuya yaklaşımı, açıklamalarının dayandığı yöntem ve değerlendirmeleriyle alanında çok yeni ve değişik bir yapıt.
Şiir, bu yapıttan sonra daha farklı bir derinlik ve tutarlılıkla kavranabilecektir.
 

yeni ses yeni dil
Yazarın, şiir yazılarından yapılmış bir seçki...
"Sevdim, beğendim" ya da " hiç sevmedim, beğenmedim" öznelliğini dilbilim, fonetik, felsefi derinlikle aşan eleştiri yazıları...
Şiiri anlamak ve kavramak için yeni okumalara kanat açtıran çalışmalar...
 
küreselleşme/demokrasi/eğitim
İnsanın, 20.yy.dan 21.yy'a geçerken dünyayı ve yaşamı alımlama ve içselleştirmesindeki yeniliğin insanımız, ülkemiz ve yaşamımız üzerindeki etkilerinin ele alındığı ve sorunlar için öneriler sunulan açık uçlu yazılar...
bir kucak kitap
Yazarın çeşitli dergilerde yayımlanan kitap tanıtma yazıları...
Bu yazılar, tanıtılan kitapların konularını okuyucuyla tartışıyor ve yeni okuma olanakları sunuyor.
bir müfettişin anıları
Yazarın Eğitim Bakanlığında okul müdürü, şube müdürü, genel müdür ve bakanlık müfettişi olarak geçen 1956-1998 yıllarını kapsayan tarih dilimi içindeki kırk yılı aşan meslek yaşamını değerlendirdiği bir çalışma...
Politikanın Eğitim Bakanlığında nelere kadir olduğunu, eğitimin neden bugünkü çok düşük ve sığ düzeyde bulunduğunun ipuçlarını bulacağınız bir yapıt...
günlük
Yazarın günlükleri..
Onlarda zaman zaman kendinizi bulacaksınız.
Bu günlüklerde, Türkiye'nin çok hareketli geçen günlerinin birçoğunun geniş insani boyutlar içinde zapta geçirildiğini göreceğiniz günlüklerin belgeselliği hemen dikkatinize takılacak...
...
 

ANA SAYFA    YORUM     GERİ

Bu sitedeki eserler yazarın izni olmadan herhangibir şekilde kopyalanamaz veya yayınlanamaz.

Yazıların her haklı saklıdır.